Stand van zaken bij raskatten

De kat is meer kat gebleven

Uit uitgebreid literatuuronderzoek is gebleken dat bij raskatten minder aandoeningen een belangrijke rol spelen in vergelijking met rashonden. Wel moet daarbij genoemd worden dat er veel minder onderzoek naar prevalentie is gedaan, dan bij rashonden. Daardoor kunnen de gevonden prevalenties afwijken van de werkelijkheid, maar geeft het zeker aan met welke ziektes rekening gehouden moet worden bij raskatten. Doordat bij katten meer is geselecteerd op vachtkleur en uiterlijk en minder op specifieke functie zoals bij de hond, is de kat niet alleen in uiterlijk maar ook in gedrag veel meer kat gebleven.

Eigenaren kiezen vaker een niet-raskat

In Nederland kiezen de meeste katteneigenaren voor een niet-raskat. In Nederland zijn ongeveer 2,6 miljoen katten waarvan er iets minder dan 2000.000 een stamboom hebben (telling 2014). Dit is een groot verschil met hondeneigenaren, die veelal voor een bepaald ras kiezen. Veel van de gehouden katten in Nederland zijn kruisingen of gewone huiskatten. Ook deze katten kampen met erfelijke aandoeningen. Als er in de kruising een Pers voorkomt bijvoorbeeld, is er ook een kans dat polycystic kidneydisease voorkomt. De prevalentie van deze aandoeningen is echter veel lager dan bij de raskattenpopulatie.

Minder uniformiteit

Bij raskatten bestaat geen overkoepelend orgaan, zoals de Raad van Beheer bij de hond. Er bestaan op dit moment ongeveer 80 kattenrassen waarvan er 43 worden erkend door twaalf verschillende organisaties in Nederland. De organisaties hebben allemaal een verschillende werkwijze en erkennen verschillende rassen. Kruisingen tussen bepaalde groepen zijn vaak toegestaan zonder verlies van stamboekrechten. Hierdoor is er binnen een ras minder uniformiteit en zijn erfelijke ziektes een minder groot probleem dan bij de rashonden. Enkele rassen buiten beschouwing gelaten (Pers, Scottisch Fold en de Manx). Er zijn organisaties die een standpunt innemen tegen het fokken van de Manx en de Scottish Fold, zeer extreme uiterlijke kenmerken worden hierdoor geweerd.

 

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht