Standpunten

Initiatieven wereldwijd voor een beter welzijn van de kat

.Door het fokken op extreme kenmerken zijn er veel problemen ontstaan die het welzijn van de kat aantasten. Gelukkig groeit het bewustzijn hierover, en in veel landen is er al heel wat geregeld.

Stand van zaken bij raskatten

Wat is het verschil tussen de stand van zaken van raskatten en rashonden?

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht