Erfelijke aandoeningen bij de Tonkinese

De Tonkinese stamt af van de Burmees en via dat ras komt de erfelijke aandoening, die aanvalsgewijze spierzwakte geeft (hypokaliëmische myopathie) ook voor bij de Tonkinese. Dieren kunnen zich tijdelijk niet of slecht bewegen. Er is een therapie mogelijk, maar de aandoeningen is te voorkomen door ouderdieren te testen met een DNA-test. Verder komt nierfalen ten gevolge van cystenieren (PKD) voor. Nierfalen zorgt voor vergiftiging van het lichaam. Het gevolg is vermagering, een gevoel van algemene malaise, uiteindelijk sterkt het dier eraan. Ook is het ras gevoelig voor het ontwikkelen van suikerziekte en blaasgruis (urolithiase), met een pijnlijke blaasontsteking of plasproblemen tot gevolg.

Verder komt bloedgroep B vaak voor binnen het ras, waardoor de kans op een fatale afbraak van rode bloedcellen bij kittens (neonatale iso-erytrolyse) groter is. Het is dus belangrijk om de bloedgroep van de ouderdieren te bepalen wanneer men wil gaan fokken met de Tonkinese.

Geschiedenis
Al honderden jaren werden er eerdere versies van dit ras gezien. Maar de Tonkinese kreeg een frisse start als erkend ras in het begin van de jaren 60, toen een Canadese fokster een bruine Burmees kruiste met een seal point Siamees. Beide rassen hadden op dat moment nog niet het uiterlijk dat ze tegenwoordig hebben. De combinatie zorgde voor een unieke kat, die nu bekend is als de Tonkinese. Een kat met een bruine vacht en blauwe ogen.

Beduidend risico op erfelijke aandoeningen
Aantal bij dit ras bekende erfelijke aandoeningen: 7
DNA-testen beschikbaar
Tips & advies
Bronnen
Diabetes mellitus (suikerziekte) O'Neill DG et al., 2016
GM1 / GM2 gangliosidosis (degeneratie van zenuwen) Kuys A, 2012
Hypokaliëmische myopathie (aanvalsgewijze spierzwakte) LICG ,2013 | Malik R et al., 2015
Neonatale iso-erytrolyse (afweerreactie tegen eigen rode bloedcellen) Forcada Y et al., 2007
Polycystic kidney disease (PKD) (cystenieren) Gubbels E et al, 2005
Progressieve retina atrofie (PRA) (voortschrijdende verslechtering van het netvlies) Laboklin., april 2015
Urolithiase (urinewegstenen/"blaasgruis") (Feline Lower Urinary Tract Disease) (FLUTD) Houston DM, 2016

Word nu donateur!

DONEER NU

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht