Erfelijke aandoeningen bij de Egyptische Mau

Van de Egyptische Mau zijn weinig specifieke en ras-typische ziekten bekend. Dat hoeft niet te betekenen dat er weinig erfelijke aandoeningen bestaan. Het ras is relatief jong en er is weinig onderzoek beschikbaar, wat het beeld mogelijk vertekent. Erfelijke ziekten waar je in elk geval rekening mee moet houden, zijn: hartfalen (HCM), wat kan leiden tot kortademigheid, conditieverlies en ook plotselinge sterfte; FIP, een dodelijke infectieziekte; blaasgruis, waardoor plasproblemen en blaasontsteking ontstaan.

Geschiedenis
Uit Egyptische geschriften is naar voren gekomen, dat de oude Egyptenaren zo’n vijfduizend jaar geleden al samenleefden met huiskatten. Sommigen geloven dat de kat die door de oude Egyptenaren aanbeden werd, de voorouder was van de Egyptische Mau.
De Egyptische Mau deed zijn intrede in Europa aan het begin van de twintigste eeuw. Fokkers uit Italië, Zwitserland en Frankrijk hebben het ras gevormd.  Net als bij veel andere kattenrassen, werd de Tweede Wereldoorlog de Egyptische Mau bijna fataal. Rond 1945 was het ras bijna uitgestorven. De verbannen Russische prinses Nathalie Troubetskoy bracht de Egyptische Mau vanuit Egypte terug naar Italië, waar nog enkele exemplaren leefden.
In 1956 vertrok Troubetskoy naar Amerika met drie Mau's, waar zij begon met een fokprogramma en het promoten van het ras. Deze drie Mau's vormen de basis van de nieuwe bloedlijn. Bijna alle hedendaagse Mau's stammen van deze bloedlijn af. Door het kleine aantal katten dat nog over was, is de genenpool ook erg klein. Hierdoor heeft er inteelt en lijnkruising plaatsgevonden.
Momenteel wordt het ras door een kleine groep fokkers over de hele wereld gefokt.

Beduidend risico op erfelijke aandoeningen
Aantal bij dit ras bekende erfelijke aandoeningen: 5
DNA-testen beschikbaar
Tips & advies
Bronnen
Amyloïdose (afzetting van eiwit in organen) Stichting Overleg Platform van de Nederlandse Cat Fancy, 2002 | Testerink-Baas E, 2010
Feline infectieuze peritonitis (FIP)(besmettelijke buikvliesontsteking) Rohrbach BW et al., 2001
Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) (hartziekte door verdikte hartspier) Testerink-Baas E, 2010
Pyruvaatkinase deficiëntie (verstoorde energiestofwisseling van de rode bloedcellen) Grahn RA et al., 2012 | Laboklin., 2014
Urolithiase (urinewegstenen/"blaasgruis") (Feline Lower Urinary Tract Disease) (FLUTD) Albasan H et al., 2012 | Appel SL et al., 2010 | Houston DM, 2016

Word nu donateur!

DONEER NU

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht