Erfelijke aandoeningen bij de Brits korthaar

De Brits korthaar is een kat met een platte snuit (brachycephalie). Dit veroorzaakt nogal eens benauwdheid, tranende ogen en een afwijkende stand van het gebit, met mogelijk pijn als gevolg. Omdat de kop erg breed is in verhouding tot het bekkenkanaal van de moeder, verloopt de geboorte vaak moeizaam. Daarnaast komen bij dit ras veel andere erfelijke aandoeningen voor: hartfalen door HCM (wat een plotselinge dood kan veroorzaken); pijnlijke gewrichten en moeilijk lopen door heupdysplasie en losse knieschijven (patellaluxatie). Ook nierfalen door cystenieren (PKD) komt voor. Deze aantasting van de nieren veroorzaakt vergiftiging van het lichaam. Het gevolg is vermagering, een gevoel van algehele malaise en uiteindelijk een langzame dood van de kat. Al met al heeft de Brits korthaar veel kans op erfelijke aandoeningen, en een uiterlijk dat zijn welzijn aantast. Een kattenliefhebber kan beter een gewone kat nemen.

Geschiedenis
De Brits korthaar stamt waarschijnlijk af van het oudste natuurlijke kattenras dat in Engeland heeft geleefd. De voorouder van het kattenras leek qua uiterlijk totaal niet op de huidige Brit. De katten werden 2000 jaar geleden door de Romeinen vanuit Egypte meegenomen naar Engeland. Ze dienden als bescherming tegen ongedierte.

Vanaf de negentiende eeuw veranderde de kijk van Britse katteneigenaren, en kregen ze meer oog voor de schoonheid, kracht en persoonlijkheid van de katten.

In 1871 werd de eerste kattenshow georganiseerd in Crystal Palace in Londen. De show was een succes, de Brits korthaar werd het eerste erkende kattenras en was meteen zeer populair. Men begon meer te selecteren op ronde vormen (kort lichaam, ronde kop en kleine oren). Door kruisingen met de Pers, werden deze uiterlijke kenmerken geaccentueerd, en werd ook de Brits langhaar ontwikkeld.

De introductie van de genen van de Pers in het ras, heeft er waarschijnlijk ook toe geleid, dat de PKD-1 mutatie (cystenieren) nu ook bij de Brits korthaar te vinden is.

Na de Tweede Wereldoorlog is het ras gekruist met verschillende andere kattenrassen om zo de genenpool weer op te bouwen. De Europese korthaar, Blauwe Rus, Burmees, Korat, Chartreux en de Pers werden gebruikt om de bloedlijnen van de Brits korthaar weer op te bouwen.

Door het gebruik van de Blauwe Rus, de Chartreux en de blauwe Pers werd blauw de dominante kleur. De naam van het kattenras werd veranderd in ‘Blauwe Brit’. Later werden ook andere kleuren weer geaccepteerd.

Hoog risico op erfelijke aandoeningen
Aantal bij dit ras bekende erfelijke aandoeningen: 12
DNA-testen beschikbaar
Tips & advies
Bronnen
Brachycefalie (kortschedeligheid) brachycefaal obstructief syndroom (BOS) LICG ,2013
Diabetes mellitus (suikerziekte) Ohlund M et al., 2015
Dystocia (moeilijke geboorte) Holst BS et al., 2015
Epifysiolyse van de heupkop (stoornis in de ontwikkeling van de heup) De Laak., 2014
Feline infectieuze peritonitis (FIP)(besmettelijke buikvliesontsteking) Bell ET et al., 2006 | Gough A et al., 2010 | Norris JM et al., 2005 | Rohrbach BW et al., 2001 | Worthing KA et al., 2012
Hemofilie type B (bloederziekte) Gough A et al., 2010 | Maggio-Price L et al, 1993
Hereditaire congenitale doofheid (erfelijke aangeboren doofheid) Cvejic D et al., 2009 | Strain G, 1996 | Testerink-Baas E, 2010
Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) (hartziekte door verdikte hartspier) Gough A et al., 2010 | Granstrom S et al., 2011 | Meurs KM et al., 2009 | Schwering C, 2009 | Toom den ML, 2012
Neonatale iso-erytrolyse (afweerreactie tegen eigen rode bloedcellen) Giger U et al., 1991 | Jensen AL et al., 1994 | Knottenbelt CM et al., 1999 | Malik R et al., 2005 | Snoeck F et al., 2013
Patella luxatie (losse knieschijf) Testerink-Baas E, 2010
Polycystic kidney disease (PKD) (cystenieren) Caressa Dierenziekenhuis, 2017 | Gubbels E et al, 2005 | Nivy et al, 2015 | Scherk, M., 2014
Urolithiase (urinewegstenen/"blaasgruis") (Feline Lower Urinary Tract Disease) (FLUTD) Bende B et al., 2015 | Gough A et al., 2010 | Lekcharoensuk C et al., 2000

Word nu donateur!

DONEER NU

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht