Petitietekst Stop de Perzen!

Hooggeachte minister Schouten,

Ik maak me grote zorgen over de steeds extremere raskenmerken van de Pers, die een directe aantasting vormen van de gezondheid en het welzijn van de dieren.

Zieke kat
De gezondheidsproblemen bij Perzen zijn extreem en onnodig. De ernstige benauwdheid, gebitsproblemen, de vele oogaandoeningen en het waterhoofd: ze zijn allemaal te voorkomen. Al deze problemen zijn duidelijk te herleiden naar de ongezonde fokpraktijken, waarbij de meeste klachten worden veroorzaakt door de steeds kortere schedel.

Handhaaf de wet
De wet Besluit houders van dieren, artikel 3.4 is heel duidelijk: het is verboden om katten te fokken met schadelijke uiterlijke kenmerken. Als deze wet gehandhaafd zou worden, zouden er in Nederland geen extreme Perzen gefokt worden. Maar de wet - uw wet - wordt niet gehandhaafd, en dus gaan de fokkers gewoon door met het fokken van steeds ziekere dieren.

Duidelijke criteria
Om dit te stoppen moeten daarom zo snel mogelijk criteria worden opgesteld, zoals die ook voor honden zijn opgesteld. In deze criteria moeten duidelijke schedelafmetingen en andere uitwendig meetbare kenmerken worden opgenomen. Inspecteurs van de NVWA kunnen dan makkelijker de wet handhaven. U hebt rondom de criteria voor kortsnuitige honden laten zien dat u het probleem ter harte neemt. Ik zie daarom geen enkele reden om niet dezelfde duidelijkheid te creëren voor katten.

Mijn oproep
Ik wil dat u een einde maakt aan het lijden van de Pers en andere kortsnuitige katten. Daarom roep ik u op zo snel mogelijk met foknormen te komen. Alleen dan kunnen fokkers die deze extreme, zieke katten fokken, worden aangepakt.

Hoogachtend,

Voor- en achternaam (worden automatisch ingevuld)

Geef de Pers zijn snuit terug!

Ik roep minister Schouten op om zo snel mogelijk de Pers en andere kortsnuitige katten wettelijk te beschermen. Ze moet een einde maken aan het onnodig lijden van deze dieren, en fokkers duidelijke regels opleggen.

Vul je gegevens in en klik op verstuur.

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht