Wat is de RaskattenWijzer?

De RaskattenWijzer geeft een overzicht van ruim 50 erfelijke aandoeningen, die bij 23 kattenrassen in Nederland voorkomen. De website is ontwikkeld voor consument, fokker en professional die werkt met katten, en voor iedereen in Nederland die raskatten een goed hart toedraagt.  

Waarom een RaskattenWijzer?
In 2011 is de RashondenWijzer gelanceerd om het taboe op erfelijke ziektes bij rashonden te doorbreken. Veel erfelijke problemen zijn een direct gevolg van het uiterlijk van een dier, en dat uiterlijk staat weer vast in de rasstandaard. Om iets te veranderen moest er een eerlijke informatiebron komen, dat werd de RashondenWijzer. Naar analogie hiervan is er nu ook een eerlijke informatiebron voor de kat.

Verschillen tussen rashonden en raskatten
Het ontstaan van de rassen is bij de kat natuurlijker verlopen dan bij de hond. De kat is meer kat gebleven. Terwijl bij de hond de functie voor de mens voorop stond, en er extreem grote, kleine, brede en extreme honden zijn gefokt met specifieke gedragskenmerken, is er bij de kat met name geselecteerd op kleur en uiterlijk.

Het onderhouden van een kattenras gaat anders dan bij honden, waar de Raad van Beheer als overkoepelend orgaan veel binnen het ras regelt. Bij raskatten is alles minder strak geregeld. Er bestaan op dit moment ongeveer 80 kattenrassen, waarvan er 43 worden erkend door 12 verschillende organisaties in Nederland. De organisaties hebben allemaal een andere werkwijze en erkennen verschillende rassen. Kruisingen tussen bepaalde groepen zijn vaak toegestaan, zonder verlies van stamboekrechten. Hierdoor is er binnen een ras minder uniformiteit en zijn erfelijke ziektes een minder groot probleem dan bij rashonden – enkele rassen buiten beschouwing gelaten (Pers, Scottish Fold en Manx).

Welke informatie is er te vinden?
Per kattenras is er een overzicht van erfelijke aandoeningen. Iedere erfelijke aandoening krijgt per kattenras een aantal minpunten dat is gebaseerd op drie factoren: ernst, behandelbaarheid en het risico op deze ziekte (prevalentie). De minpunten worden per ras opgeteld tot een totaalscore. Hoe hoger het aantal minpunten, des te groter het risico op erfelijke aandoeningen.

Is deze informatie betrouwbaar?
De informatie in de RaskattenWijzer is verzameld door een panel van dierenartsen. Deze ontlenen hun informatie onder andere aan meer dan tweehonderd (wetenschappelijke) bronnen. Het is een 'work in progress': informatie uit nieuw wetenschappelijk onderzoek, van dierenartsen, uit de fokkerij en van derden, wordt gebruikt om de RaskattenWijzer continu te verbeteren en up-to-date te houden. In de verantwoording lees je er meer over.

Voorlichting
De RaskattenWijzer is speciaal bedoeld om de (aanstaande) katteneigenaar te informeren over de erfelijke ziekten die zich veelvuldig voordoen bij raskatten. Met deze informatie kan de koper een weloverwogen beslissing nemen voor de aanschaf van een kat. Lees meer over de aanschaf van een kat bij onze tips en adviezen.

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht