Over Dier&Recht

Daar waar meestal eindeloos wordt gediscussieerd, onderneemt Dier&Recht actie: we hebben de RaskattenWijzer ontwikkeld om de problemen bij raskatten in kaart te brengen, we doen structureel onderzoek naar erfelijke ziektes bij raskatten, en we voeren een sterke politieke lobby voor betere rechtsbescherming van dieren en hun baasjes!

Sinds 2011 actief voor de rashonden, nu ook voor raskatten
In 2011 lanceerde Dier&Recht de RashondenWijzer. Op dat moment wist het publiek nog vrijwel niets van alle erfelijke ziektes en afwijkingen bij rashonden; fokkers ontkenden de problemen en de politiek keek weg. In de jaren die volgden, won de RashondenWijzer aan populariteit vanwege haar heldere voorlichting en kwamen we regelmatig op televisie met misstanden. De RashondenWijzer creeerde bewustwording en dat is zeker een van de doelstellingen met de RaskattenWijzer.

Degelijk onderzoek
Dier&Recht bestaat uit een klein maar slagvaardig team van juristen, dierenartsen, en genetici. De stichting baseert haar campagnes op wetenschappelijke rapporten. Dier&Recht staat voor goed onderbouwde campagnes, projecten en onderzoeken.

Vooruitgang
Dier&Recht voert als enige organisatie echt oppositie tegen de gevestigde belangen. Dat is opmerkelijk, want Dier&Recht is een kleine en relatief nieuwe organisatie. Gelukkig boeken we vooruitgang. Het doorfokken met zieke gezelschapsdieren is sinds 2014 bij wet verboden (wetsartikel 3.4 Besluit houders van dieren). Onder druk neemt de officiële wereld van fokkers mondjesmaat maatregelen tegen inteelt en uiterlijke kenmerken die schadelijk zijn voor de gezondheid van de dieren.

Weerstand
De weerstand tegen echte veranderingen is evenwel heel erg groot. Allerlei machtige instanties, met inbegrip van het ministerie van Economische Zaken, de rasverenigingen, en zelfs wetenschappelijke instellingen, vormen regelmatig één blok. Ze beschermen de bestaande fokpraktijken, ondanks dat die de oorzaak zijn van veel ellende.

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht