ANBI en jaarverslagen

ANBI
Stichting Dierenrecht is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI status heeft belastingvoordelen voor zowel de instelling als voor de gever. De ANBI status kent een publicatieplicht om inzicht te geven in de stichting. De hiervoor aangewezen documenten en informatie vind je hieronder.

Jaarverslagen
In het jaarverslag 2016 vind je de projecten, campagnes en rechtszaken die in 2015 zijn uitgevoerd, met de daarbij horende uitgaven en inkomsten.

Wil je ook de voorgaande jaarverslagen bekijken? Kijk dan in ons archief.

Beleidsplan en beloningsbeleid
In het beleidsplan zijn de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en een toelichting op het financieel beheer vastgelegd voor 2015 t/m 2017. Daarnaast is een paragraaf opgenomen met het beloningsbeleid voor 2015 t/m 2017.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter: de heer mr. Hans Baaij
  • Secretaris: de heer drs. Roel Mathias Polmans
  • Penningmeester: de heer drs. Erno Bernardus Eskens

Meer informatie over het bestuur is te vinden in het jaarverslag.

Overige informatie
Statutaire naam: Stichting Dierenrecht
Vestingsplaats: Amsterdam (Stadhouderskade 60, 1072AC)
Kamer van Koophandel nummer: 41152567 
RSIN nummer: 816092205
Telefoonnummer: 020 6177757

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht