Dierenartsen en dierverzorgers moeten op de lijst vitale beroepen

Dierenartsen staan nog steeds niet op de lijst van ‘cruciale’ beroepen en kunnen daardoor geen beroep doen op kinderopvang. En dat geeft problemen, zegt de beroepsorganisatie voor dierenartsen, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). De organisatie is van mening dat hierdoor de continuïteit van diergeneeskundige zorg in gevaar komt.

Kinderopvangmogelijkheden voor vitale beroepen

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moeten zoveel mogelijk Nederlanders thuis werken en zijn ook de scholen gesloten. Ouders met zogenaamde ‘vitale beroepen’ kunnen echter nog wel gebruik maken van kinderopvangmogelijkheden. Deze beroepsgroepen houden de samenleving draaiende en zijn daarom van cruciaal belang. Inmiddels is het zo dat veeartsen, die volgens de overheid cruciaal zijn voor de voedselketen, nu wel recht hebben op kinderopvang. Helaas zijn er nog geen signalen vanuit de overheid dat dit ook gaat gelden voor gezelschapsdierenartsen.

Dierenartsen en dierverzorgers ook cruciaal

Dierenartsen en dierverzorgers staan nu niet op de lijst van vitale beroepen, terwijl het van levensbelang is dat ook deze mensen hun werk kunnen blijven uitoefenen. Zij zijn immers evengoed verantwoordelijk voor levende wezens die volledig afhankelijk zijn van hun zorg. Die hulpbehoefte zal tijdens deze crisis helaas juist toenemen. Er zijn signalen dat sommige asielen en opvangcentra nu al te weinig mankracht hebben.

Meer asieldieren, minder adopties

Door de toename van het aantal besmettingen met het coronavirus is het goed mogelijk dat er meer honden en katten in het asiel terechtkomen, bijvoorbeeld omdat er tijdelijke opvang nodig is voor de honden en katten van zieke baasjes. Tegelijkertijd worden er voorlopig minder dieren geadopteerd. Helaas zijn ook dierverzorgers en dierenartsen niet immuun voor het virus en degenen met klachten zullen niet kunnen werken. Het is dus hard nodig dat ook ouders in deze beroepen gebruik kunnen maken van kinderopvang.

Kamervragen gesteld

Tweede Kamerlid Frank Wassenberg (PvdD) heeft maandag 16 maart schriftelijke vragen gesteld over deze kwestie. Wassenberg wijst erop dat de lijst met vitale beroepen moet worden uitgebreid met dierenartsen en dierverzorgers. “Niet alleen dierenartsen, maar ook dierverzorgers zijn cruciaal. Hulp voor gewonde en zieke dieren kan niet wachten. Het verzorgen van dieren in bijvoorbeeld asielen en (wild)opvangcentra gaat dag in dag uit door. Deze mensen kunnen en willen de dieren niet zomaar in de steek laten. Daarom moet het kabinet hen helpen door hen op de lijst met vitale beroepen te plaatsen."

Laat de dieren niet in de steek

Ook in deze moeilijke tijden waarin de volksgezondheid wordt bedreigd en angst om zich heen grijpt moeten we oog houden voor dieren die onze hulp nodig hebben. Zorg aan hulpbehoevende dieren kan niet wachten tot we het virus onder controle hebben. Teken daarom de petitie van de Dierenambulance Amsterdam voor een aanpassing van het beleid.

Het is een tijd om goed voor elkaar te zorgen en waar mogelijk elkaar een helpende hand te bieden, ook aan de dieren. Heb of ken je mensen met vitale of cruciale beroepen in je omgeving, zoals in de zorg, het onderwijs, de kinderopvang, het openbaar vervoer, hulpverlenende diensten of in andere sectoren? Laten we goed voor elkaar zorgen: mens én dier!

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht