Criteria voor kattensnuiten zijn er nog niet

In september kregen twee kattenfokkers die Peke face Perzen fokten, een  waarschuwing.  Ze fokten katten met een te korte snuit. Het is duidelijk dat een dergelijke korte snuit niet meer  geaccepteerd wordt. Maar wat is dan wel lang genoeg?

Overheid grijpt in bij kortsnuitige honden en katten
De NVWA is gestart met het controleren van fokkers en waarschuwt fokkers wanneer het welzijn en de gezondheid van de dieren in het geding is. We zijn blij dat de wet, die in 2014 al in werking trad, eindelijk gehandhaafd wordt.

Wat niet mag is duidelijk
De NVWA handhaaft op dit moment op de ernstigste fokpraktijken bij katten. Het is duidelijk wat echt niet kan: het is verboden om katten te fokken zonder profiel en met afgesloten neusgaten, zoals de Peke Face Pers heeft. Daarbij is ook gelet op ziekelijke uiterlijke kenmerken, zoals scheelkijken, traanogen, oogontstekingen en gebitsafwijkingen. Zijn deze kenmerken aanwezig, dan krijgt de fokker eerst een waarschuwing. Fokt hij op dezelfde manier toch door, dan volgen boetes.

Fokkers willen uiteraard weten wat dan wel mag. Wij vroegen de NVWA op basis van welke criteria er gehandhaafd is bij deze kattenfokkers.

Criteria zijn er (nog) niet
De NVWA geeft aan dat ze het onderzoek van Mark Fanworth als uitgangspunt hebben gebruikt voor de controles. Een rapport opgesteld door de faculteit Diergeneeskunde zoals het rapport fokken met kortsnuitige honden, is (nog) niet beschikbaar voor katten. Dier&Recht ziet zo’n duidelijk rapport met concrete criteria ook graag voor katten, zodat voor zowel fokkers als kopers duidelijk is waar ze op moeten letten.

Toch zijn we blij dat de aller slechtste fokpraktijken in de tussentijd gestopt worden. We raden kattenfokkers aan per direct mooie neuzen aan hun katten te fokken, zodat de Pers zijn neus terugkrijgt en niet levenslang lijdt door de afwezigheid ervan.

Meld een extreme fokker
Wil je helpen de foute fokpraktijken te stoppen? Meld een foute fokker die extreme Perzen fokt, dan informeren wij de NVWA!

En teken de petitie, die de minister oproept om ook criteria te laten opstellen voor kattensnuiten!

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht