Consumentenrechten: wat als je kat ziek wordt?

Veel baasjes weten niet waar ze recht op hebben als hun kat ziek wordt. Natuurlijk valt er geen garantie te geven op gezondheid, maar fokkers zijn zeker aan te spreken op de erfelijke of aangeboren afwijkingen van hun katten. Er staan vaak misleidende, uitsluitende clausules in koopcontracten, die niet rechtsgeldig zijn.

Een consument heeft rechten
Als een consument iets koopt dan brengt dat voor beide partijen rechten en plichten met zich mee. Zo moet een koper een betalingsverplichting nakomen, terwijl een verkoper een deugdelijk product moet leveren. Als je als particulier een huisdier koopt bij een professionele fokker, dan heb je dus rechten.

Je katje wordt binnen zes maanden ziek
En dan wordt je kat ziek. Als de ziekteverschijnselen binnen zes maanden na aankoop optreden dan kun je ervan uitgaan dat het gebrek al aanwezig was bij de aankoop. De fokker is dan aansprakelijk. Het is daarbij ook aan de fokker om te bewijzen dat dit niet zo is.

De fokker is aansprakelijk voor erfelijke aandoeningen
En als je kat ziek wordt nadat de eerste zes maanden verstreken zijn? Als het gaat om een erfelijke aandoening dan is de fokker óók aansprakelijk. Alleen ligt nu de bewijslast bij jou. Je moet de fokker tijdig – wettelijk binnen twee maanden – op de hoogte stellen van het gebrek. Zorg altijd dat je er bewijzen van hebt. Communiceer vooral schriftelijk, zodat alle afspraken zwart op wit staan.

Stappenplan in het geval je dier iets mankeert
Als je huisdier (kort) na aankoop iets blijkt te mankeren of overlijdt, kun je het volgende doen:

  1. Meld het probleem per e-mail of aangetekende brief zo snel mogelijk aan de fokker.
  2. Zorg voor een verklaring van de dierenarts, waaruit onder andere blijkt dat het gebrek al bij de koop aanwezig was.
  3. Geef de verkoper de kans een second opinion te geven, en overleg hoe de verkoper jou tegemoet kan komen.
  4. Laat bij een overleden dier autopsie doen als de fokker van niets weet of niet meewerkt.
  5. Als de fokker niet meewerkt, kun je juridische stappen overwegen. Laat je adviseren over de kansen van een vordering.

De fokker moet in veel gevallen een deel van de aankoopkosten terugbetalen en vaak ook bijdragen in de medische kosten.

Koopcontract en uitsluitende bepalingen
Sluit altijd een koopcontract af als je een kat koopt, dat voorkomt problemen. Helaas zitten in zo’n contract vaak uitsluitingsclausules: er wordt bijvoorbeeld geclaimd dat je in het geval van een bepaalde erfelijke aandoening geen recht hebt op een vergoeding. Soms wordt er in koopcontracten ook een maximum genoemd van de bedragen die geclaimd mogen worden. Deze clausules zijn vaak misleidend en niet rechtsgeldig. Maar pas op: als specifieke erfelijke aandoeningen al in het contract worden uitgesloten van een vergoeding dan kan dit in een rechtszaak ook tegen je werken.

Een hond hoeft nooit terug naar de fokker
Fokkers bieden bij problemen geregeld aan het zieke dier te ruilen voor een andere kat. Het is gelukkig al lang niet meer zo dat je dat als koper moet accepteren. Zodra je een kat hebt aangeschaft, ga je je eraan hechten. Je kat terugbrengen naar de fokker is dus in de meeste gevallen geen optie, dit zal ook niet als oplossing worden aangedragen door een rechter. Dit blijkt ook uit eerder genomen rechterlijke beslissingen.

Dier&Recht helpt
Dier&Recht heeft al eerder successen geboekt in diverse rechtszaken tegen fokkers. Een goede voorbeeld is de zaak waarin een fokker van een Maine Coon met een erfelijke aandoening aansprakelijk werd gesteld; hij moest de aankoopsom terugbetalen. Maar er zijn geen garanties, ieder geval is weer anders.

Heb je zelf een kat met een erfelijke aandoening en kom je er niet uit met de fokker? Of wil je advies inwinnen? Neem vrijblijvend contact op met Dier&Recht.

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht