Compliment uit onverwachte hoek voor RaskattenWijzer!

onverwacht compliment!

Het is altijd leuk om een compliment te krijgen. Zeker als die uit onverwachte hoek komt. De lovende woorden van Hans Metselaar, voorzitter van de Somali Abessijn Nederland (SAN), sterkt ons in de overtuiging dat we goed bezig zijn.

Rasverenigingen zijn vaak defensief
Maar al te vaak reageren rasverenigingen uiterst defensief als ze worden aangesproken op de ongezonde erfelijke aandoeningen en ziekmakende fokpraktijken binnen hun ras. Ze houden daarmee een fokrealiteit in stand die de gezondheid en welzijn van de dieren waarvan ze zo houden, niet te goede komt.

Het goede voorbeeld van raskattenvereniging SAN
Daarom zijn we blij met de woorden van de voorzitter van de raskattenvereniging, die de ruimte nam om het werk van RaskattenWijzer te prijzen in het magazine van de rasvereniging (zie bijlage). Metselaar geeft het goede voorbeeld, door de veertien chronische aandoeningen waar de Abessijn volgens de RaskattenWijzer aan lijdt, te vermelden en duidelijk te verwijzen naar het belang van de testen om de aandoeningen te voorkomen. Zo schrijft hij: “Ik wil iedereen met klem verzoeken kittens in ieder geval te testen op erfelijke aandoeningen en deze ook beschikbaar te stellen.”

Want, zo benadrukt Metselaar: “Op die manier kunnen we in de toekomst gefundeerd met RaskattenWijzer in gesprek gaan om te onderzoeken hoe we de reputatie van onze rassen kunnen verbeteren.”

RaskattenWijzer is vasthoudend!
We sluiten graag af met een compliment van Metselaar. Zo schrijft hij: “Nu zult u denken, wat hebben wij daarmee te maken. Welnu, als je de betreffende nieuwsbrieven leest, wordt het duidelijk dat de RaskattenWijzer een sterke lobbyorganisatie is. Ze geeft er blijk van vasthoudend te zijn in de doelen die ze nastreeft. Daar heb ik toch een zekere bewondering voor.”

Vasthoudend zijn we zeker! Wil je ons helpen de raskatten te helpen, doe dan een donatie.

Bijlage(n)

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht