Fokken van designerkatten op Europees niveau aangepakt

Een Bambino Sphynx: een kale kat met korte poten.

Op 12 december heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om het fokken van designerdieren op Europees niveau aan te pakken. Designerdieren, waaronder designerkatten, worden bewust gefokt met ernstige afwijkingen die schadelijk zijn voor de gezondheid en het welzijn van deze dieren.

Een dier is geen accessoire
Tijdens het dierenwelzijnsdebat op 14 november noemden meerdere Kamerleden het fokken met designerkatten onacceptabel, omdat dit voorbij gaat aan de intrinsieke waarde van de dieren. Een voorbeeld hiervan is de Bambino Sphynx, een kale kat met korte poten, die enorm lijdt onder zijn fysieke kenmerken. In 2019 komt er een politieke campagne waarmee duidelijk wordt gemaakt dat een dier geen accessoire is en dus niet als zodanig gebruikt mag worden. Ook wordt er gezocht naar de opties voor een betere handhaving van artikel 3.4 Besluit houders van dieren.

Motie om het probleem breder aan te pakken
Kamerleden William Moorlag (PVDA) en Maurits von Martels (CDA) dienden in het vervolgdebat op 5 december een motie in om de problematiek van designerdieren op de Europese politieke agenda te zetten. Een aantal landen in Europa stelt al regels en ontplooit activiteiten om de fok, het houden en tentoonstellen van deze dieren terug te dringen of te verbieden. Nederland zou kunnen samenwerken met andere Europese landen, en goedwerkende maatregelen kunnen overnemen.

Motie voor Europese aanpak designerdieren aangenomen
Op 12 december stemde de Tweede Kamer over deze motie. Met uitzondering van Forum voor Democratie stemden alle partijen vóór. Dit betekent dat minister Carola Schouten het probleem nu op Europees niveau gaat aanpakken.

Dier&Recht is blij dat er door onze campagne tegen het fokken van designer cats zoveel aandacht is gekomen voor het ongezond fokken van katten. Vind jij ook dat katten niet mogen lijden onder de extreme fysieke kenmerken waar ze speciaal op worden gefokt? Vertel anderen erover en doe een donatie.

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht