Tweede Kamer bespreekt Bambino Sphynx

Van links naar rechts: de kamerleden Wassenberg (PvdD), Moorlag (PvdA en Futselaar (SP).

Dinsdag 14 november vond het dierenwelzijnsdebat plaats in de Tweede Kamer. Aanwezig waren Bromet (GL), Futselaar (SP), Grauss (PVV), De Groot (D66), Moorlag (PvdA), Von Martels (CDA), Wassenberg (PvdD) en Weverling (VVD). Meerdere partijen zijn bezorgd over het ongecontroleerd fokken van huisdieren zonder rekening te houden met de gevolgen voor het dier.

Aanpakken van fokkerij: voorlichting alleen is onvoldoende
Moorlag (PvdA) en Weverling (VVD) benadrukten dat het nodig is om het moedwillig veroorzaken van dierenleed aan banden te leggen. Het gaat daarbij om het fokken van dieren met schadelijke uiterlijke kenmerken zoals korte snuiten en kale katten met korte poten. Alleen voorlichting over de problemen van doorfokken op uiterlijke kenmerken is daarbij onvoldoende. De Bambino Sphynx werd hierbij specifiek genoemd als voorbeeld van een volledig uit de hand gelopen fok.

Registratiesysteem
Moorlag stelt voor om een registratiesysteem te verplichten voor fokkers. In zo’n  systeem moeten fokkers en handelaren zich registreren en verplicht hun registratienummer vermelden bij advertenties. Zo worden foute fokkers makkelijker getraceerd naar een bepaalde importeur of fokker. In het buitenland werkt een soortgelijk systeem al goed. Minister Schouten voegt deze suggestie toe aan de ideeënlijst. Weverling vindt dat met name de handhaving op korte termijn moet verbeteren. Schouten geeft aan eind van het jaar met een rapport te komen om de handhaving te verbeteren.

Tentoonstellen aan banden leggen: dier is geen sieraad
Tjeerd de Groot (D66) stelt terecht: een dier is geen sieraad. Honden- en kattenshows houden een systeem in stand dat fokkers prikkelt om dieren te fokken vanuit een schoonheidsideaal. De shows verergeren inteelt en houden schadelijke kenmerken in stand. Frank Wassenberg van de PvdD haalt deze punten aan in de discussie, hij is een voorstander van het verbieden van dierenshows in het algemeen.

Geen zieke dieren tentoonstellen
Tjeerd de Groot D66 stelde voor om in plaats van shows te verbieden, te bepalen welke dieren tentoongesteld mogen worden. Het wordt dan verboden om dieren met schadelijke uiterlijke kenmerken te showen. Hiervoor moet een gedragscode opgesteld worden, waar organisatoren van shows zich aan dienen te houden. Minister Schouten gaat dit bespreken met de Raad van Beheer. De minister benadrukt nogmaals dat er voor eind dit jaar normen komen voor het handhaven van artikel 3.4 Besluit houders van dieren.

Dier&Recht is blij dat de discussie over schadelijke uiterlijke kenmerken de Tweede Kamer heeft bereikt en dat er nu eindelijk serieus wordt gewerkt aan betere handhaving.

 

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht