Onbevredigend antwoord minister Schouten op Kamervragen over doorgefokte dieren

De Scottish Fold en de Bambino Sphinx (designer cats)

In antwoord op Kamervragen over het doorfokken van dieren geeft minister Schouten wederom aan te willen inzetten op voorlichting. Uit de antwoorden blijkt bovendien dat er de afgelopen vierenhalf jaar slechts tien keer is geïnspecteerd op artikel 3.4 Besluit houders van dieren.

Minister Schouten erkent problemen ‘doorgefokte’ dieren
Afgelopen week gaf minister Schouten antwoord op Kamervragen die op verzoek van Dier&Recht zijn gesteld door Tweede Kamerleden Wevers (VVD), Von Martels (CDA) en Moorlag (PvdA). De minister noemt het ‘doorfokken’ van dieren met extreme uiterlijke kenmerken een onwenselijke praktijk.

Gebrek aan handhaving
Sinds 2014 is artikel 3.4 van Het Besluit houders van dieren van kracht. Dit artikel verbiedt het fokken met dieren met gezondheidsklachten door uiterlijke kenmerken of erfelijke aandoeningen. Want deze kunnen doorgegeven worden aan hun nakomelingen. Ook onnatuurlijke voorplanting met behulp van kunstmatige inseminatie en keizersneden is verboden. Maar sinds de invoering van dit artikel zijn er slechts tien controles uitgevoerd en is er welgeteld één boete uitgeschreven.

Kattenshows
Dier&Recht vindt het alarmerend dat er zo weinig wordt gehandhaafd. Eén kleine rondgang op Marktplaats of op een kattenshow levert al snel talloze overtredingen op. De handhaving door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijft vooralsnog beperkt tot extreme gevallen die de media halen, zoals de Bambino Sphinx katten in Radar.

Nieuwe normen voor handhaving
Volgend jaar komt de minister met nieuwe beleidsregels voor fokkers waarmee het eenvoudiger wordt om overtredingen vast te stellen. Dat maakt het een stuk eenvoudiger katten te controleren op eigenschappen die nadelig zijn voor hun welzijn en gezondheid. Dier&Recht heeft lang aangedrongen op deze normen zodat de NVWA hier beter op kan handhaven. Want al die goedbedoelde artikelen, wetten en normen hebben geen enkele zin zolang overtreders niet worden bestraft.

Ben jij een kattenliefhebber? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht