Kamervragen over het fokken van designer cats

Naar aanleiding van onze petitie tegen het fokken van designer cats zijn er Kamervragen gesteld over de gebrekkige handhaving op het fokken van dit soort katten in Nederland, en de mogelijkheid tot een Europese aanpak van het probleem.

Dier&Recht start politieke discussie
Eind april bood Dier&Recht Tweede Kamerleden een petitie aan tegen het fokken van designer cats. De aanwezige politici waren geschokt dat het fokken van designer cats, zoals de Bambino Sphynx, ook in Nederland plaatsvindt. Dit resulteerde in een vervolgbijeenkomst van onze dierenartsen Frederieke Schouten en Kelly Kessen met Tweede Kamerleden Maurits von Martels (CDA), William Moorlag (PvdA) en Arne Weverling (VVD). 

De Kamerleden waren het roerend met ons eens dat deze fokpraktijken niet kunnen. Het fokken van de Bambino Sphynx is een overtreding van het Besluit Houders van Dieren, artikel 3.4. Om ervoor te zorgen dat dit artikel geen dode letter dreigt te worden, dienden de Kamerleden eind september Kamervragen in.

Landelijke en Europese aanpak
De Kamervragen aan Carola Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit richtten zich op de problematiek in Nederland en op een aanpak op Europees niveau. Dierenartsen in heel Europa zien grote gezondheids- en welzijnsproblemen bij dieren met een extreem uiterlijk en riepen eerder al op tot een aanpak op Europees niveau.

Dier&Recht kijkt uit naar de antwoorden van minister Carola Schouten, zeker omdat ze in haar beleidsbrief begin oktober een weinig daadkrachtig beleid voorstelde en vooral zegt in te willen zetten op voorlichting.

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht