Minister Schouten komt weer niet met concrete maatregelen tegen doorgefokte katten

In haar Beleidsbrief Dierenwelzijn erkent minister Schouten deze week openlijk dat het doorfokken van katten, grote gezondheids en welzijnsproblemen veroorzaakt. Toch blijft haar enige actie tegen doorgefokte katten de komende jaren beperkt tot wat extra aandacht voor voorlichting. Onbegrijpelijk en onverantwoord!

Schadelijke uiterlijke kenmerken
Veel katten worden speciaal gefokt op extreme uiterlijke kenmerken die schadelijk zijn voor het dier zelf. Een designer cat als de Bambino Sphynx heeft geen vacht en kan daardoor minder goed tegen kou en zon. Door de korte poten lopen ze moeilijk en kunnen ze slecht springen. Ze hebben een scheve rug en een afgeplatte borstkas waardoor ze benauwd zijn.

Sinds 1 juli 2014 is artikel 3.4 Besluit houders van dieren van kracht. Dit artikel verbiedt het fokken van gezelschapsdieren met een hoog risico op erfelijke aandoeningen. Bij de Bambino Sphynx is overduidelijk sprake van het overtreden van deze wet.

Minister zet in op extra voorlichting
In haar beleidsbrief Dierenwelzijn laat minister Schouten weten: “Ik zal de komende jaren extra aandacht besteden aan voorlichting op het terrein van de misstanden in de kattenfokkerij. Het creëren van nieuwe rassen voor het plezier van de mens, zonder inachtneming van de consequenties voor het dier, zoals korte pootjes, naakte katten etc. toont mijns inziens geen respect voor de integriteit, het welzijn en de gezondheid van het dier.” 

Concrete maatregelen blijven uit
Kelly Kessen, dierenarts bij Dier&Recht: “Ik ben blij met deze openlijke erkenning, maar er bestaat al een wet die het fokken van dit soort katten duidelijk verbiedt. Het getuigt van een gebrek aan daadkracht en empathie om het opzettelijk fokken van dit soort katten niet keihard aan te pakken. Maar zodra het over dierenwelzijn gaat, zet de overheid steevast in op de volledig fictieve zelfregulering vanuit de markt. Dat heeft nog nooit iets opgelost.” 

Minister houdt fokkerij hand boven het hoofd
Het niet handhaven van de wet, maakt de minister mede verantwoordelijk voor het in stand houden van welzijns- en gezondheidsproblemen bij gezelschapskatten. Dier&Recht pleit voor consistente handhaving van de bestaande wetten. Zolang er geen directe consequenties zijn voor het overtreden van de wet, ontbreekt bij veel fokkers de motivatie om het fokbeleid aan te passen.

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht