Disclaimer en Privacy

Algemeen

De voorwaarden van deze Disclaimer zijn van toepassing op de internetsite www.raskattenwijzer.nl van Stichting Dier&Recht die haar hoofdkantoor gevestigd heeft te Amsterdam en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Amsterdam onder nummer 41152567 (“Stichting Dierenrecht”). U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door de RaskattenWijzer (www.raskattenwijzer.nl) internetsite te bezoeken en/of de via de internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van deze internetsite

De op deze internetsite (www.raskattenwijzer.nl) aangeboden informatie en beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hoewel Dier&Recht tracht juiste, volledige en actuele informatie te verstrekken, kan Dier&Recht expliciet noch impliciet garanderen dat de op deze internetsite aangeboden informatie geheel juist, volledig of actueel is. De wetenschappelijke informatie over de erfelijke aandoeningen bij raskatten, waarover de RaskattenWijzer informeert, is altijd onderhevig aan nieuwe inzichten. Ook is niet uit te sluiten dat in sommige gevallen wetenschappelijk onderzoek en andere inzichten niet bekend zijn bij de makers. Dit kan van invloed zijn op de beoordeling van de erfelijke aandoeningen van de raskatten en het koopadvies dat de raskatten meekrijgen, waardoor er mogelijkerwijs een discrepantie kan bestaan tussen de op deze website aangeboden informatie over een raskat en zijn mogelijke erfelijke aandoeningen en de laatste (wetenschappelijke) inzichten over deze raskat en zijn mogelijke erfelijke aandoeningen.

De verstrekte informatie op de website is gebaseerd op resultaten afkomstig van externe onderzoeksrapporten. Dier&Recht is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze onderzoeksrapporten. De externe onderzoeksrapporten hebben via een wetenschappelijk erkende methode, the pyramid of evidence, een weging gekregen. Zie hiervoor de verantwoording.

Ook maakt de RaskattenWijzer gebruik van buitenlandse bronnen; deze kunnen in sommige gevallen wellicht in enige mate afwijken van de Nederlandse situatie. De RaskattenWijzer geeft zo goed mogelijk de huidige stand van onze kennis weer. Vergissingen zijn nooit uit te sluiten en worden hersteld indien hiertoe aanleiding is. Het is een work in progress. Meer informatie over de totstandkoming van de RaskattenWijzer vindt u hier.

Gelet op het voorgaande aanvaardt Dier&Recht geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de RaskattenWijzer linkt naar sites van derden, betekent dit niet dat Dier&Recht de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Dier&Recht aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Dier&Recht niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Stichting Dier&Recht, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via de internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dier&Recht of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op de internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Wijzigingen

Dier&Recht behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite en applicatie aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Privacy

De RaskattenWijzer gaat zo zorgvuldig mogelijk om met de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Hierbij houden wij ons uiteraard aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in het geheugen van uw computer. De RaskattenWijzer gebruikt cookies voornamelijk voor statistische doeleinden. Zo kunnen wij zien welke pagina’s veel worden bezocht en hoe lang mensen op een pagina blijven. Met deze informatie kunnen wij onze site blijven verbeteren. Het gebruik van cookies is veilig voor u en uw computer en hebben niets te maken met e-mail- of telemarketing. Onze cookies slaan namelijk geen e-mailadressen of telefoonnummers op.

Het is mogelijk om de instellingen van uw browser zo te wijzigen dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u de op uw computer opgeslagen cookies wissen.

Google Analytics

Dier&Recht maakt voor haar website gebruik van Google Analytics voor statistische doeleinden. Binnen de Google Analytics advertentie functies hebben wij de functie ‘demografische en interesse rapporten’ geïmplementeerd. Hiermee worden anonieme gegevens over website bezoekers verzameld, zodat we de gebruikerservaring kunnen optimaliseren.

Wij willen u graag wijzen op de mogelijkheid u af te melden van de Google Analytics Advertentiefuncties. Dit kunt u doen via de Google Advertentie instellingen: https://www.google.com/settings/u/0/ads.
Aanvullend kunt u voorkomen dat de bezoekgegevens worden bijgehouden door Google Analytics door u af te melden met de Google Analytics Opt-out Browser Add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Nieuwsbrieven

Bij aanmelding voor een van onze digitale nieuwsbrieven, ontvang u eerst een e-mail van ons waarin wij u vragen om de aanmelding te bevestigen. U kunt zich op elk moment ook weer afmelden voor onze nieuwsbrieven. Onderaan elke e-mailnieuwsbrief die u van ons ontvangt, staat een knop om u af te melden. Het afmelden kan ook via de het contactformulier op onze website.

Laatste update: januari 2017.

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht