Progressieve retina atrofie (PRA) (voortschrijdende verslechtering van het netvlies)

Categorie Ogen
Ernst Ernstig tot zeer ernstig
Behandelbaarheid Slecht
Symptomen
Blindheid, Verminderd zicht
DNA-test beschikbaar? Ja, voor de rassen

Beschrijving

Progressieve retina atrofie (PRA) is een aandoening waarbij het netvlies verslechtert. Er zijn meerdere vormen van erfelijke PRA. Bij sommige vormen gaat de verslechtering van het netvlies erg snel en is een kat binnen enkele maanden na de geboorte blind. Bij andere vormen ontstaat de blindheid geleidelijk. De meeste katten zijn op de leeftijd van 5 jaar geheel blind. Diverse PRA-vormen zijn in grote mate rasgebonden.

Diagnose

De voorlopige diagnose wordt door een dierenarts gesteld op basis van het oogonderzoek. Met een specialistisch oogonderzoek bij de veterinaire oogspecialist kan de diagnose met zekerheid worden gesteld. De oogarts kan vaststellen hoe ver de blindheid op dat moment gevorderd is.

Er zijn DNA-testen voor deze aandoening beschikbaar, waardoor het mogelijk is om al vóór de verschijnselen ontstaan, vast te stellen of de kat aan de aandoening lijdt. Zo kunnen dragers en lijders uitgesloten worden van de fokkerij.

Behandeling

Er is geen behandeling mogelijk. Blinde katten kunnen zich over het algemeen goed redden in huis zolang er geen dingen verplaatst worden. Er zijn zelfs gevallen bekend waarbij de eigenaar er geen idee van had dat de kat al jaren blind was. 

Laboklin newsletter april 2015 progressieve Retina Atrofie bij katten
LICG, jan 2013 Erfelijke aandoeningen bij katten
Stades, F.C., Wyman, M., Boevé, M.H., Neuman, W., Spies, B., (2007), Opthalmology for the veterinary practitioner, second ediotion, Schlütersche.
Alhaddad, H., Gandolfi, B., Grahn, R.A., Rah, H., Peterson, C.B., Maggs, D.J., Good, K.L, Pedersen, N.C., Lyons, L.A., (2014), Genome-wide association and linkage analyses localize a progressive retinal atrophy locus in Persian cats, Mammalian Genome, volume 25, p.354-362.
CatTime.com, Abyssinian-cats, bekeken op 06-04-3016 via: http://cattime.com/cat-breeds/abyssinian-cats
Djajadiningrat-Laanen, S.C., Vaessen, M.M.A.R., Stades, F.C., Boevé, M.H., Van de Sandt, R.R.O.M., (2002), Progressieve retina-atrofie bij Abessijnen en Somali's in Nederland (1981-2001), Tijdschrift voor Diergeneeskunde, volume 127, p. 508-514.
Gough, A., Thomas, A., (2010), Breed Predispositions to Disease in Dogs and Cats, 2nd edition, Blackwell's Publishing Ltd.
International Cat Care, (2016), bekeken op 31-03-2016 via: http://icatcare.org/advice/cat-health/
Kuys, A., (2012), Gangliosidose, GSD IV en SMA, commissie Gezondheid en Welzijn
Menotti-Raymond, M., David, V.A., Pflueger, S., Roelke, M.E., Kehler, J., O'Brien, S.J., Narfstrom, K., (2010), Widespread retinal degenerative disease mutation (rdAc) discovered among a large number of popular cat breeds, The Veterinary Journal, volume 186, p.32-38.
Menotti-Raymond, M., David, V.A., Schaffer, A.A., Stephens, R., Wells, D., Kumar-Singh, R., O'Brien, S.J., Narfstrom, K., (2007), Mutation in CEP290 Discovered for Cat Model of Human Retinal Degeneration, Journal of Heredity, volume 98, nummer 3, p.211-220.
Narfstrom, K., (1999), Hereditary and congenital ocular disease in the cat, Journal of Feline Medicine and Surgery, volume 1, p.135-141.
Narfstrom, K., David, V., Jarret, O., Beatty, J., Barrs, V., Wilkie, D., O'Brien, S., Menotti-Raymond, M., (2009), Retinal degeneration in the Abyssinian and Somali cat (rdAc): correlation between genotype and phenetype and rdAc allele frequency in two continents, Veterinary Ophthalmology, volume 12, nummer 5, p.285-291.
Ofri, R., Reilly, C.M., Maggs, D.J., Fitzgerald, P.G., Shilo-Benjamini, Y., Good, K.L., Grahn, R.A., Splawski, D.D., Lyons, L.A., (2015), Characterization of an Early-Onset, Autosomal Recessive, Progressive Retinal Degeneration in Bengal Cats, Investigative Ophthalmology & Visual Science, volume 56, p.5299-5308.
Rah, H., Maggs, D.J., Lyons, L.A., (2006), Lack of genetic association among coat colors, progressive retinal atrophy and polycystic disease in Persian cats, Journal of Feline Medicine and Surgery, volume 8, p.357-360.
Stichting Platform van de Nederlandse Cat Fancy, (2002), Plan van aanpak schadelijke erfelijke kenmerken bij raskatten, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit, (2010), Erfelijke defecten bij katten, hart- en bloedvaten;
Testerink-Baas, E., (2010), Erfelijke afwijkingen bij raskatten, Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit, minor Fokkerij
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht