Hypokaliëmische myopathie (aanvalsgewijze spierzwakte)

Categorie Overige aandoeningen
Ernst Ernstig tot zeer ernstig
Behandelbaarheid Matig
Symptomen
Hoofd laten hangen, Slap lijf/ spierzwakte, Plotselinge sloomheid, Aanvalsgewijze klachten
DNA-test beschikbaar? Ja, voor de rassen

Beschrijving

Door een genetisch defect in een eiwit van de nieren wordt er een overmaat aan kalium uitgescheiden bij het plassen. Kalium is nodig in het bloed voor goede spierfunctie. Bij een tekort aan kalium ontstaat spierzwakte. Dit is zichtbaar door een hangende kop, geen inspanning kunnen verrichten, en algemene sloomheid. Deze symptomen zijn niet continu aanwezig. Met name in perioden van stress wordt het kaliumtekort een probleem, daardoor zijn er aanvalsgewijze klachten.

Diagnose

De voorlopige diagnose wordt door een dierenarts gesteld na uitgebreid bloedonderzoek. Bestaat het vermoeden van deze aandoening, dan kan bij bepaalde rassen de DNA-test zekerheid verschaffen.

Behandeling

De behandeling bestaat uit het geven van extra kalium in de voeding.

Door ouders te testen met behulp van een DNA-test kunnen dragers voor de fok worden uitgesloten en kan de aandoening in de toekomst voorkomen worden.

Deze aandoening komt voor bij de volgende rassen:

LICG, jan 2013 Erfelijke aandoeningen bij katten
Edwards, C.M., Belford, C.J., (1995), Hypokalemic Polymyopathy in Burmese Cats, Australian Veterinary Practitioner, volume 25, nummer 2, p.58-60.
Gough, A., Thomas, A., (2010), Breed Predispositions to Disease in Dogs and Cats, 2nd edition, Blackwell's Publishing Ltd.
Lantinga, E., Kooistra, H.S., Van Nes, E.J.J., (1998), Periodieke spierzwakte en cervicale ventroflexie ten gevolge van hypokaliemie bij een burmese kat, Tijdschrift voor Diergeneeskunde, volume 123, nummer 14-15, p.435-437.
Malik, R., Musca, F.J., Gunew, M.N., Menrath, V.H., Simpson, C., Culvenor, J., Grahn, R.A., Helps, C., Lyons, L.A., Gandolfi, B., (2015), Periodic hypokalaemic polymyopathy in Burmese and closely related cats: a review including the latest genetic data, Journal of Feline Medicine and Surgery, volume 17, nummer 5, p.417-426.
Stolze, M., Lund, C., Kresken, J.G., Saers, K.J., (2001), Periodic hypokalaemic polymyopathy in Burmese cats, Kleintierpraxis, volume 46, nummer 5, p.289.
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht