Hyperaldosteronisme (overproductie van aldosteron)

Categorie Hormoonsysteem
Ernst Ernstig tot zeer ernstig
Behandelbaarheid Matig tot slecht
Symptomen
Symptomen zijn afhankelijk van welke organen zijn aangetast, In beginstadium geen symptomen, Blindheid, Veel plassen, Veel drinken, Plotselinge dood, Verhoogde bloeddruk, Verhoogde hartslag, Vermageren, Slecht eten, Benauwdheid (met open bek ademen), Hijgen
DNA-test beschikbaar? Nee

Beschrijving

Hyperaldosteronisme is een aandoening van de bijnieren. Dit zijn kleine organen naast de nier, die helpen met de hormoonhuishouding van het lichaam. De bijnieren maken bij deze aandoening een overschot aan van het hormoon aldosteron, waardoor de bloeddruk ernstig omhooggaat en de nier te veel kalium uitscheidt in de urine. Bij een te hoge bloeddruk ontstaat schade aan de ogen, de nieren en de hartspier. Klachten die optreden zijn: blindheid, hartproblemen (benauwdheid, hijgen, hoge hartslag) en nierproblemen (veel drinken, veel plassen, vermageren, slecht eten). Het tekort aan kalium in het lichaam geeft ernstige spierzwakte en daarbij een slap lijf en lage kophouding.

Diagnose

De voorlopige diagnose wordt gesteld door de dierenarts op basis van hoge bloeddruk, hoge hartslag, en bevindingen van het lichamelijk onderzoek. Voor de definitieve diagnose is bloedonderzoek van de hormoonspiegels nodig. Een echo van de bijnieren kan een eventueel aanwezige tumor zichtbaar maken.

Behandeling

Als er sprake is van een eenzijdige bijniertumor kan deze soms door een veterinaire chirurg door middel van een operatie verwijderd worden. Als beide bijnieren te veel aldosteron aanmaken, kunnen er medicijnen gegeven worden om de aldosteronwerking tegen te gaan. Verder moet de bloeddruk verlaagd worden en is er vaak extra kalium via de voeding nodig.

De raskattenwijzer bevat geen raskatten met deze aandoening.

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht