Burmese head defect – Frontonasale dysplasie (afwijkend hoofd bij de Burmees)

Categorie Skelet
Ernst Zeer ernstig
Behandelbaarheid Slecht
Symptomen
Afwezigheid van de ogen, Afwijkende vorm van het hoofd, Doodgeboorte, Sterfte van pasgeboren kittens
DNA-test beschikbaar? Ja, voor het ras

Beschrijving

Burmese head defect wordt veroorzaakt door een genmutatie, die is ontstaan bij het fokken op brachycephalie (een brede, korte kop). Als dieren één afwijkend gen hebben, krijgen ze alleen een kortere snuit en kunnen ze de aandoening doorgeven aan nakomelingen; bij twee afwijkende genen krijgen ze zelf de aandoening. Het hoofd van deze kittens is zeer afwijkend. Denk hierbij aan de afwezigheid van ogen, een abnormaal gevormde mond en een waterhoofd. De meeste kittens worden dood geboren.

Diagnose

De diagnose is eenvoudig. De afwijkingen aan de kop zijn kenmerkend in combinatie met het ras Burmees.

Behandeling

Er is geen behandeling mogelijk. De afwijking is zo ernstig dat euthanasie de enige optie is wanneer de kittens niet doodgeboren zijn. 

Deze aandoening komt voor bij de volgende rassen:

Scott, H.W., McLaughlin, R.,(2017), Feline orthopedics, Manson Publishing, p. 350
Erdman, C.A., Lyons, L.A., (2005), Feline Inherited Facial Defect Linkage Analysis, Tufts' Canine and Feline Breeding and Genetics Conference, 2005.
Gough, A., Thomas, A., (2010), Breed Predispositions to Disease in Dogs and Cats, 2nd edition, Blackwell's Publishing Ltd.
Lyons, L.A., Erdman, C.A., Grahn, R.A., Hamilton, M.J., Carter, M.J., Helps, C.R., Alhaddad, H., Gandolfi, B., (2016), Aristaless-Like homeobox protein 1 ALX1 variant associated with craniofacial structure and frontonasal dysplasia in Burmese cats, Developmental Biology, volume 209, p.451-458.
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht