Amyloïdose (afzetting van eiwit in organen)

Categorie Nieren & urinewegen
Ernst Ernstig tot zeer ernstig
Behandelbaarheid Matig tot slecht
Symptomen
Geelzucht, Veel plassen, Veel drinken, Uitdroging, Veel slapen, Vermageren, Sloomheid, Slecht eten
DNA-test beschikbaar? Nee

Beschrijving

Amyloïdose is een stofwisselingsziekte. Zonder duidelijke reden wordt er een eiwit (amyloïd) gevormd in het lichaam, dat zich opstapelt in lever, nieren of alvleesklier. Is er sprake van te veel van dat afwijkende eiwit, dan kunnen die organen hun werk niet meer doen. Nierfalen, leverproblemen of suikerziekte ontstaan daardoor.

Diagnose

Na lichamelijk onderzoek door een dierenarts, aangevuld met bloedonderzoek kan de algemene diagnose lever- of nierziekte gesteld worden. De diagnose kan alleen precies gesteld worden door het nemen van biopten van de lever, nier en alvleesklier. Vaak wordt de diagnose pas gesteld door pathologisch onderzoek (onderzoek na de dood). Niet alle dieren die nier- of leverfalen ontwikkelen worden na de dood onderzocht. Daardoor wordt het voorkomen van de aandoening waarschijnlijk ernstig onderschat. Meer onderzoek is nodig.

Behandeling

Genezing is niet mogelijk door een behandeling. Met medicijnen en speciale voeding kunnen lever en nieren tijdelijk wat ontlast worden. Wanneer door de amyloïdose suikerziekte optreedt, kan de suikerziekte behandeld worden met insuline.

Deze aandoening komt voor bij de volgende rassen:

Gruys E et al, 2002, Amyloidose - Feline Amyloidosis (hungarian.)
Gruys, E., Stadt van de, M., Blok, J.J., (1999), Feline Amyloidosis, First international feline genetic disease conference, feline practice supplement, 15
Watson PJ et al, 2009, Amyloidose, Small Animal Internal Medicine, fourth edition: Hepatobiliary diseases in the cat, page 532.
CatTime.com, Abyssinian-cats, bekeken op 06-04-3016 via: http://cattime.com/cat-breeds/abyssinian-cats
Gough, A., Thomas, A., (2010), Breed Predispositions to Disease in Dogs and Cats, 2nd edition, Blackwell's Publishing Ltd.
Nelson, R.W., Couto, C.G., (2009), Small Animal Internal Medicine, 4th edition, Elsevier books.
Paltrinieri, S., Sironi, G., Giori, L., Faverzani, S., Longeri, M., (2015), Changes in Serum and Urine SAA Concentrations and Qualitative and Quantitative Proteinuria in Abyssinian Cats with Familial Amyloidosis: A Five-year Longitudinal Study (2009–2014), Journal of Veterinary Internal Medicine, volume 29, p.505-512.
Shelton, L., Helmrich, H.G., The Cat Fanciers' Association, (2006), Heritable Diseases and Abnormalities in Cats, The Cat Fancier's Association.
Stichting Platform van de Nederlandse Cat Fancy, (2002), Plan van aanpak schadelijke erfelijke kenmerken bij raskatten, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Testerink-Baas, E., (2010), Erfelijke afwijkingen bij raskatten, Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit, minor Fokkerij
Van der Linde-Sipman, J.S., Niewold, T.A., Tooten, P.C.J., De Neijs-Backer, M., Gruys, E., (1997), Generalized AA-amyloidosis in Siamese and Oriental cats, Veterinary Immunology and Immunopathology, volume 56, p.1-10.
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht